స్థానిక స్వయంపాలనపై మే 13న కాకినాడ సమావేశంలో పాల్గొంటున్న జేపీ - మధ్యాహ్నం నుంచి లోక్ సత్తా ఉద్యమ సంస్థ, వైబీఐ కార్యక్రమాల్లో కూడా!

Saturday, May 12, 2018 - 21:39